Indkaldelse til generalforsamling 2021

15 august 2021

Lørdag d. 25. september kl 11:45 byder Silkeborg Højskoles Elevforening velkommen til årets generalforsamling. Her er der valg til bestyrelse, fremlæggelse af økonomi og det er her du som medlem kan stille forslag til afstemning. Forslag skal sendes til formanden senest d. 12 september til lassekobborg@gmail.com.
Det er også her du har mulighed for at stille op til SHE-bestyrelsen, som udover at afholde generalforsamlinger, afholder elevstævnet, sommerkurset GEJST og meget mere. Ønsker du at stille op til valg, bedes du sende en besked til formanden senest d. 11 september.

 

Dagsordenen er ifølge vedtægternes §4:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af indvarsling og dagsorden
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab. Se her
 5. Indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af budget
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Ved generalforsamlingen afsluttes valgperioden for følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer:
  Kristine Strunge, Lasse Kobborg Knudsen, Lars Madsen, Malthe Dam Christensen og Morten Smed
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

 

I år (2021) skal der vælges fem medlemmer til Silkeborg Højskoles Elevforenings bestyrelse. Ifølge vedtægterne §5, stk. 3, skal der vælges minimum én og maksimalt to fra den seneste årgang (efteråret 20 og foråret 21).