Indkaldelse til generalforsamling 2018

06. august 2018

 

Lørdag d. 29. september byder Silkeborg Højskoles Elevforening velkommen til årets generalforsamling i foredragssalen på højskolen. Det sker som vanligt i sammenhæng med elevstævnet samme weekend.

Dagsordenen er ifølge vedtægternes §4:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af indvarsling og dagsorden
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab. Se regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af budget
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Ved generalforsamlingen afsluttes valgperioden for følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer:
  Signe Randorff, Thomas Hundebøll, Ingeborg Damm, Matthew Daniali
  Derudover har Marie Thybo valgt at træde ud af bestyrelsen før tid, hvilken betyder at der skal indsuppleres  én for en periode på ét år. Indsuppleringen sker ved demokratisk valg på generalforsamlingen.
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

 

I år (2018) skal der vælges fire medlemmer til Silkeborg Højskoles Elevforenings bestyrelse. Ifølge vedtægterne §5, stk. 3, skal der vælges minimum én og maksimalt to fra den seneste årgang.

 

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, skal være bestyrelsen i hænde senest fire uger før generelforsamlingen (26. august). Forslag sendes til bestyrelsens formand Signe, signerandorff@hotmail.com