Indkaldelse til generalforsamling 2019

04. maj 2019

 

Lørdag d. 28. september byder Silkeborg Højskoles Elevforening velkommen til årets generalforsamling i foredragssalen på højskolen. Det sker som vanligt i sammenhæng med elevstævnet samme weekend.

Dagsordenen er ifølge vedtægternes §4:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af indvarsling og dagsorden
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab. Se regnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af budget
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Ved generalforsamlingen afsluttes valgperioden for følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer:
  Maja Illum, Kristine Strunge, Morten Smed, Lasse Kobborg og Sofus Rønberg
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

 

I år (2019) skal der vælges fem medlemmer til Silkeborg Højskoles Elevforenings bestyrelse. Ifølge vedtægterne §5, stk. 3, skal der vælges minimum én og maksimalt to fra den seneste årgang.

 

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, skal være bestyrelsen i hænde senest fire uger før generelforsamlingen (26. august). Forslag sendes til bestyrelsens formand Maja på info@shelivet.dk