Indkaldelse til generalforsamling 2022

26.02.2022
Kære tidligere elever på Silkeborg Højskole
Silkeborg Højskoles Elevforening byder velkommen til årets generalforsamling lørdag d. 30 april 2022 kl. 11.45 – 12.30 på Silkeborg Højskole. Her er der valg til bestyrelsen, fremlæggelse af økonomi og det er her du som medlem kan stille forslag til afstemning. Forslag skal sendes til formanden, Gry, senest d. 2. april 2022 til gry-she@shelivet.dk.
Det er også her, du har mulighed for at stille op til SHE-bestyrelsen, som udover at afholde generalforsamlinger, afholder elevstævnet, sommerkurset GEJST og meget mere. Ønsker du at stille op til valg, bedes du sende en besked til formanden senest d. 28 april 2022.
 
Dagsordenen er ifølge vedtægternes §4:
1. Valg af referent og ordstyrer
2. Godkendelse af indvarsling og dagsorden
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af årsregnskab
5. Indkomne forslag
6. Fremlæggelse af budget
7. Præsentation og godkendelse af foreslåede vedtægtsændringer
8. Valg af bestyrelse
Ved generalforsamlingen afsluttes valgperioden for følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer:
Christian Tappe Clemmensen, Joakim Leonhard Villemoes, Dorthea Keinicke Davidsen og Gry Boller Jespersen
9. Valg af revisorer og revisorsuppleant
10. Eventuelt
 
Regnskab:
Forslag til vedtægtsændringer: 
Vedr. § 3 Medlemskab:
3.1 Tidligere elever, tidligere kortidstidskursister, nuværende og tidligere lærere og personale ved Silkeborg Højskole er medlemmer af Silkeborg Højskoles Elevforening.

Erstattes af:

3.1 Nuværende og fremtidige elever tilmelder sig Silkeborg Højskoles Elevforening ved betaling af et engangsbeløb på 300 kr. ved tilmelding til et kursus på højskolen. Tidligere elever, nuværende og tidligere lærere og personale ved Silkeborg Højskole er medlemmer af Silkeborg Højskoles Elevforening.
Yderligere tilføjes:
3.2 Foreningens indtægter, ved indmeldelse i foreningen, skal primært bruges til at sikre økonomisk udfordrede unge ophold på Silkeborg Højskole og sekundært til gavn for foreningens medlemmer samt at styrke interessen for og kendskabet til Silkeborg Højskole.
Vedr. § 5 Bestyrelse:
5.2 Valgperioden er 2 år.
Erstattes af:
5.2 Valgperioden er 2 år, og bestyrelsesåret begynder og slutter hvert år 1. september.

 

I år (2022) skal der vælges fire medlemmer til Silkeborg Højskoles Elevforenings bestyrelse. Ifølge vedtægterne §5, stk. 3, skal der vælges minimum én og maksimalt to fra den seneste årgang (foråret 21 og efteråret 21).