Indkaldelse til generalforsamling 2020

12 september 2020

Lørdag d. 7. november kl 14:00 byder Silkeborg Højskoles Elevforening velkommen til årets generalforsamling, der for første gang i forenings lange historie ikke bliver holdt på selve skolen. I stedet bliver det på en anden fysisk lokalitet, samt stream. Her er der valg til bestyrelse, fremlæggelse af økonomi og det er her du som medlem kan stille forslag til afstemning. Forslag skal sendes til formanden senest d. 10. oktober til lassekobborg@gmail.com.
Det er også her du har mulighed for at stille op til SHE-bestyrelsen, som udover at afholde generalforsamlinger, afholder elevstævnet, sommerkurset GEJST og meget mere. Ønsker du at stille op til valg, bedes du sende en besked til formanden senest d. 5 november.

 

Dagsordenen er ifølge vedtægternes §4:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af indvarsling og dagsorden
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskab. Se her
 5. Indkomne forslag
 6. Fremlæggelse af budget
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Ved generalforsamlingen afsluttes valgperioden for følgende nuværende bestyrelsesmedlemmer:
  Kristina Jakobsen, Matthew Daniali, Andreas Krogh og Gry Boller
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

 

I år (2020) skal der vælges fire medlemmer til Silkeborg Højskoles Elevforenings bestyrelse. Ifølge vedtægterne §5, stk. 3, skal der vælges minimum én og maksimalt to fra den seneste årgang (efteråret 19 og foråret 20).