Hvad er SHE-kredsen?

SHE-kredsen er et nyt initiativ, søsat af elevforeningens bestyrelse, for at man som tidligere elev på Silkeborg Højskole og dermed også en del af elevforeningen, kan få mere glæde af at være en del af foreningen. Der blev afholdt brainstormdag på SH den 10. februar 2018, hvor 6 tidligere SH-elever tænkte store tanker om, hvordan det er fedest at mærke højskoleåndens sus som tidligere elev på Silkeborg Højskole. indtil videre tænkt i initiativer som begivenheder for tidligere SH-elever, både SHouts som er blevet afholdt før, fx jule-SHout og påskefrokost-SHout, men også nye idéer som friluftsture med efterfølgende debat, højskoleaftener og kulturelle SHouts.

I elevforeningens bestyrelse er Morten Smed, Gry Boller og Kristine Strunge kontaktpersoner til SHE-kredsen. Sidder du og har lyst til at lave mere højskole? Savner du fællesskabet og ture ud i det blå? Kunne du tænke dig at tage fede billeder og videoer af fede ting, der har noget med SH at gøre og på den måde være med til at reklamere for Silkeborg Højskole, eller måske bare lave reklame for et arrangement i SHE-kredsen? Eller har vi overset noget, som du har lyst til at bidrage med i SHE-kredsen? Så skriv til Morten Smed på mortensmed139@gmail.com – du er ikke bundet af kredsen længere tid eller mere end hvad du har lyst til, så kom bar’ do!